REFERANSLAR    ILETISIM                


Vergi Kanunlar

* 231 Sayili Vergi Usul Kanunu

* 173 Sayili Gelir Vergisi Kanunu

* 5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu

* 3065 Sayili Katma Deger Vergisi Kanunu

* 4760 Sayili Özel Tüketim Vergisi Kanunu

* 6183 Sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun

* 488 Sayili Damga Vergisi Kanunu

* 3100 Sayili Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanim Mecburiyeti

* Dis Iliskiler, Ikili-Çok Tarafli Anlasmalar, Çifte Vergiyi Önleme Anlamalari

* 3568 Sayili Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanunu

* 5786 Sayili Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun

Sosyal Güvenlik ve Is Kanunlari

* SGK Mevzuat

Dilekçe Örnekleri

* Sosyal Güvenlik Dilekçe Örnekleri

* Vergi Dairesi Dilekçe Örnekleri