REFERANSLAR    ILETISIM                


HİZMETLERİMİZ


Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

Müşterilerimizin yasal defter kayıtlarının Tekdüzen Hesap Planına göre tutulmasının sağlanması, faaliyet sonuçlarının raporlanması bu hizmetin unsurlarıdır. Bu çerçevede müşterilerimizin yasal kayıtları sağlıklı bir şekilde takip edilmektedir.

*Defter Tutma, Muhasebe Hizmetleri
*Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü
*Yönetim Raporlamaları ve Diğer Özel Amaçlı Finansal Yönetim Raporlamaları
*Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.

Bordro Hizmetlerimiz

Outsourcing departmanımız, personel bordro hizmetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede ücretlerin, ücret üzerindeki yüklerin hesaplanması, ücret ödemelerinin planlanması ve banka talimatlarının hazırlanması, sosyal güvenlik destek primlerinin ödenmesi, kıdem tazminatı vb. yüklerin hesaplanması, personelin özlük işleri ile diğer bildirimlerin hazırlanması bu hizmetin bir parçasıdır.

* Personel ücret bordrolarının  hazırlanması, kontrolü
* Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi
* Kıdem tazminatı, fesih ve emeklilik ile ilgili hakların hesaplanması
* İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
* SGK ve İŞKUR mevzuatına göre verilmesi gerekli bildirim ve belgelerin hazırlanması .

Ticaret Hukuku Hizmetleri

* Şirket Ticaret ve Sicil İşlemleri ve Prosedurler
* Şirket, Şube, İrtibat Bürosu (Liaison Office) Kuruluşu
* Kuruluş Sonrası İşlemler (Genel Kurul, Sermaye Değişikliği, Adres, Konu vb. Değişikliği İşlemleri)
* Bağımsız Denetim Hizmetleri
*Finansal Tabloların Denetimi
* *TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması

I Denetim Ve I Kontrol Sistemi Danismanlik Hizmetleri

Bte, Raporlama Ve Fizibilite Hizmetleri

Diger Hizmetler

*İmha işlemleri